top of page

The Cookie Thiefאשה אחת חיכתה בשדה התעופה לטיסה שלה

היא קנתה לעצמה ספר ושקית עוגיות

והתישבה לקרוא

כשלפתע הבחור שישב לידה אכל מהעוגיות שלה

היא הושיטה יד לשקית ולקחה עוגיה

וכל עוגיה שהיא אכלה

הוא גם אכל אחת

"איזה חצוף" היא חשבה לעצמה

"אם לא הייתי כזאת נחמדה כבר הוא היה חוטף ממני

אבל אני לא רוצה לעשות סצנה"

כשהגיעו לעוגיה האחרונה

הוא חצה אותה לשניים, הציע לה חצי

ואכל את החצי השני

היא גילגלה את עיניה וחשבה לעצמה

"הוא אפילו לא מעריך, לא אומר תודה, פשוט חצוף"


כשקראו לה לעלות לטיסה שלה היא שמחה להסתלק משם

וכשהיא התיישבה במטוס שלה

ראתה בתיק שלה את שקית העוגיות שלה


העוגיות שהיא אכלה מהן היו שלו

הוא ניסה לחלוק

והיא לא הביעה שום הערכה


כל כך קל לנו לשכוח שאנחנו רואים את הדברים

רק דרך נקודת מבטנו

שהיא תמיד חלקית

ולפעמים מטעה אותנו


אם רק נזכור את הפרספקטיבה המוגבלת שלנו

ונתעניין גם בנקודת המבט של האחר


יכול להיות שנרגיש פחות לבד

יותר ביחד

ונבין מעט טיפה יותר
Comments


bottom of page