top of page

טראומה

אנשים שחוו טראומה

ברוב המקרים לא נראים כמו אנשים שחוו טראומה


אנשים שחוו טראומה

לרוב בעיקר ירצו וישאפו לחיים נורמליים ככל האפשר


אנשים יכולים לחוות טראומות איומות

ולקום למחרת בבוקר, לקחת את הילדים לבית הספר, לנהל ישיבה מוצלחת בעבודה

ואף אחד לא יראה עליהם


חוסר ההתאמה בין מה שהם מרגישים בפנים

למה שנראה כלפי חוץ

לא נראה בעין


אני רואה לאחרונה הרבה סרטונים של אנשים

ששולפים מצלמה ומצלמים התמוטטויות עצבים של אנשים אחרים

אנשים שמתפרצים על מוכרת בחנות או על עובד דלפק בנמל תעופה


זה נורא שאנשים מתפרצים וזו בהחלט לא התנהגות ראויה

אבל בחלק מהסרטונים האלה אני יכולה לזהות

שהתגובה נגרמה מטראומה, אין לי שום דרך לדעת באמת כמובן, אני לא מכירה את האנשים האלה.


אבל זה נראה ככה

שמשהו בסיטואציה עורר באנשים האלה טרייר

שגרם להם להתפרץ


זה לא מצדיק את ההתנהגות

אבל זה כן מסביר אותה


ולכן


העולם יהיה טוב יותר, אם כולנו נהיה אדיבים ככל הניתן כלפי אחרים

כי אנחנו באמת לא יודעים מה עובר על אנשים אחרים


וזו אסטרטגיה שהאמת אימצתי לעצמי

וממש עוזרת לי

כל פעם שאנשים חותכים בכביש

או מתנהגים בצורה לא הולמת

אני מנסה לחשוב על הקושי שלהם

ועל הטראומות שהם חוו שגרמו להם להתנהג ככה


וזה עוזר לי להרגיש יותר חמלה

והרבה פחות עצבים

שזה כשלעצמו בריא יותר עבורי ועבור העולםComments


bottom of page