top of page

ארבעה סגנונות התקשרות - מה סגנון ההתקשרות שלכם?

לסגנון ההתקשרות שלנו יש השפעה מכרעת על הצלחת מערכות היחסים שלנו,

המחקר על תיאוריית ההתקשרות מצא כי קיימים ארבעה דפוסי התקשרות שונים שמתפתחים אמנם בילדות אך מלווים אותנו לכל אורך חיינו ובכל הקשרים שלנו עם האנשים סביבנו

בניסוי "המצב הזר" של מרי איינסורת' ובתאוריה שפיתח בעקבותיו ג'ון בולבי שבו אם נכנסה לחדר יחד עם בנה או בתה ובעוד הילד/ה חוקרים את החדר זר מדבר עם האם שמיד לאחר מכן יוצאת מהחדר למשך כמה דקות.

החוקרים בחנו את התנהגותם של הילדים במהלך הדקות בהם הם נשארו בחדר עם אדם זר ותגובתם לאחר שהאם שבה לחדר.

ההורים שלנו אחראים במידה רבה לדפוס ההתקשרות שלנו

אך הוא ניתן לבחינה ושינוי, שכן דפוס ההתקשרות שלנו קובע את הצלחת מערכות היחסים שלנו.

דפוס ההתקשרות שלנו ייקבע את בני הזוג שנבחר, את האינטרקציה שנקיים עמם

ואת האופן שבו נאפשר להם להתנהג אלינו.

רוצים לגלות את דפוס ההתקשרות שלכם?

צפו בסרטון וכתבו לי בתגובות איזה דפוס זיהיתם על עצמכם ו/או על בן/ת הזוג שלכם


Comments


bottom of page