top of page

חרטה

רוב האנשים מתחרטים על הדברים שהם לא עשו ולא על הדברים שהם כן עשו.

ולרוב הם מתחרטים על כך שהם לא עשו משהו בגלל שהם חששו ממה שאחרים יגידו או יחשבו עליהם.

הם מתחרטים שהם לא הלכו בעקבות הלב שלהם, הקדישו יותר זמן למשפחה, לזוגיות, להגשמה עצמית.


לפעמים העולם הזה יכול להיות מאד מייאש,

לפעמים אנחנו מרגישים חסרי אונים מול כוחות כל כך חזקים שאין לנו שליטה עליהם.

אבל מה לגבי הדברים שכן יש לנו שליטה עליהם?

על האנשים שאנחנו מבלים בסביבתם?

על היחס שאנחנו מאפשרים לעצמנו לספוג?

על האופנים הרבים בהם אנחנו מסיחים את דעתנו

במקום להפנות את הקשב

ללחישה הקטנה המגיעה מבפנים.


מה הדבר שאתם לא רוצים להתחרט עליו? ומה יקרה אם תאפשרו לעצמכם ללכת אחרי הלחישה הפנימית בתוככם?


Comentários


bottom of page