top of page

אמון

אמון לא ייבנה אם אני אגיד לך "את יכולה לתת בי אמון"

אמון נבנה לאורך זמן, לאחר שהוכחתי במילים ובמעשים שלי שאני ראויה לאמון

בכך שתמיד אמרתי שאני אהיה היכן שבאמת הייתי,

בכך שיש שקיפות במערכת יחסים בינינו,

בכך שקיימתי את ההבטחות שלי,

בכך שבכל פעם שפנית אלי הקשבתי, עניתי, התייחסתי


אמון נבנה לאורך זמן ובעיקר מהדברים הקטנים

היומיומיים


Comentarios


bottom of page