top of page

קבלת השפעה של בן או בת הזוגהאם בן הזוג שלך מקבל באהבה את הרעיונות, ההצעות והבקשות שלך?


האם המשפטים הבאים נכונים עבור מערכת היחסים שלכם?


# אני מתעניינת מאד בדעה של בן הזוג שלי כשאנחנו רבים


# אני לומדת הרבה מבן הזוג שלי, גם כשאנחנו לא מסכימים


#לבן הזוג שלי יש הגיון בריא


#אני יכולה לשכנע את בן הזוג שלי


#לבן הזוג שלי יש רעיונות טובים


#אני פונה לבן הזוג שלי עם בעיותי, הוא טוב מאד בלפתור בעיות


#אני תמיד מצליחה למצוא מכנה משותף עם בן הזוג שאנחנו מסכימים לגביו בעת ויכוח


אם זה המצב אצלכם נהדר, נשמע שאתם טובים מאד בלקבל השפעה אחד של השניה


כשזוגות לא מקבלים השפעה מבן הזוג כלומר לא מקשיבים לרעיונות ולדעות שלהם זה פוגע מאד במערכת היחסים שלהם.


המחקר מצא שלרוב אלה הם הגברים שלא מקבלים השפעה של נשים כי זה גורם להם להרגיש שהם מוותרים על הכוח שלהם


אך בעצם ההפך הוא הנכון


כי שמירה על כל הכוח לעצמך ולא לחלוק אותו עם האשה מוביל לכך שנשים בקשרים כאלה יהיו מתוסכלות, כועסות וזה יגדיל את הסיכוי להתנהגות ביקורתית ומזלזלת מצדן

והתנהגויות אלה הוכחו כהרסניות ביותר למערכות יחסים.


כאשר בני הזוג מקבלים השפעה אחד מהשני הם לומדים למצוא פתרונות, פשרות ולכן הם מתנהלים טוב יותר זו עם זה בזמן ריב ובכלל


bottom of page