top of page

משמעות משותפת

כל אחד הוא פילוסוף

אנשים בלי קשר לרמת האינטליגנציה, השכלה, מגדר, מעמד חברתי, גזע, דת, קבוצה אתנית.

כולם.

כל אחד ואחת מאיתנו מנסים למצוא משמעות במסע שלנו בחיים האלה.

האופן שבו אנשים מבינים מלחמה, עבודה, מוסיקה, את המדינה שהם חיים בה, כל דבר.

ולכל אחד מאיתנו יש הרבה מה לומר על המסע שנקרא חיים.


ויקטור פרנקל פיתח את מתודת הטיפול שלו מהמשמעות שבני אדם מחפשים בחייהם. אפילו תחת הכיבוש הנאצי במחנות הריכוז.

בניגוד למה שפרויד ואברהם מאסלו אמרו, פרנקל גילה שאפילו בנסיבות החיים הקיצוניות ביותר רעב, עריצות, דיכוי, השפלה הסיכון הממשי למות לא כל האנשים הופכים לחיות שמנסות לשרוד על חשבון הערכים שלהם.

גם במחנה הריכוז אסירים רבים יצרו אמנות, הצגות, התנהגו זו אל זה באדיבות וחמלה ומצאו משמעות בסבל שלהם.


ויקטור פרנקל האמין שחלק משמעותי בסבל האנושי בפסיכופתולוגיות נגרם כתוצאה ממה שנקרא "ריק קיומי" או אנשים שלא מצאו את המשמעות בחיים.


משפחות יוצרות משמעות משותפת יחד, מתוך השקפות עולם דומות שמשמעותיות עבורן וכך, יחד יוצרים משמעות משותפת.


אנחנו עושים זאת בין אם זה במודע או לא.

כשזה לא קורה אנשים בדרך כלל מתרחקים זה מזו ונעשים בודדים מאד .

שאלות כמו:


  1. מהי המשימה הכי חשובה לך כרגע בחיים?

  2. איך הזוגיות שלנו יכולה לתמוך במשימה הזאת?

  3. אילו מטרות יש לך כרגע בחיים לעצמך? לבן/ת הזוג? לילדים?

  4. מה חשוב לך להגשים בחמש עד עשר שנים הבאות?

  5. מהם החלומות שלך שחשוב לך להגשים בעתיד?

  6. איזו מורשת תרצה להשאיר אחריך?

  7. איך היית רוצה שיזכרו אותך?


יעזרו לכם לגלות את המשמעות המשותפת שלכם כזוג.Comentarios


bottom of page