top of page

מרכיב הכרחי בכל מערכת יחסים בריאה

קבלת המציאות כפי שהיא

היא מרכיב הכרחי בכל מערכת יחסים בריאה

לקבל את מה שבן הזוג שלי חושב ומרגיש,

לקבל את העובדה שלפעמים אנחנו מאכזבים אחד את השניה, לקבל את העובדה שנסיבות חיצוניות לנו משפיעות על הזוגיות שלנו.


וזה מתחיל קודם כל בנו, בקבלה עצמית שלנו

כמה אתם מקבלים את האספקטים בחייכם שבהם אתם פחות ממושלמים?


קבלה עצמית = ליצור מרווח שבו משהו יכול פשוט להיות, כפי שהוא

להשלים עם זה

כדי שלא נבזבז אנרגיה יקרה ומשאבים בניסיון להילחם בו


בין אם אלה התחושות בגוף שלנו, המחשבות שלנו, הרגשות או הפעולות שכבר עשינו בעבר.

כמו גלים התחושות האלה עולות ויורדות

ולא תמיד יש לנו שליטה עליהן

או שצריכה להיות לנו שליטה עליהן

Comments


bottom of page