top of page

מעגל האשמה האמהית

הלחץ על נשים להיות "מועצמות" "חזקות" "כל יכולות"

גובה מחיר יקר

בעיקר על הבריאות הנפשית ושביעות הרצון שלהן

הן יקריבו את עצמן למען ילדיהן

הן יקריבו את עצמן פעם נוספת עבור כסף ו/או קריירה


הציפיה מאשה אחת לבצע עבודה שנועדה להתחלק בין כפר שלם


הציפיה להצליח בכל הזירות

מבלי להבין שמבלי ויתורים אי אפשר

באמת להתקיים בצורה בריאה


ותחושת הכישלון שנשים מרגישות

כשהן לא עומדות בציפיות

שמראש בלתי ניתנות לביצוע


לקח לי הרבה זמן ללמוד ואני עדיין לומדת

איך לבקש עזרה, זמן

איך בכלל להרגיש שאני לא אנוכית

ושיש לי זכות להביע את הרצונות והצרכים שלי


שאני לא חייבת לעבוד רק כשזה נוח לילדים ולרועי

ושהם גם יכולים לעשות התאמות עבורי


שאני יכולה ללמוד ולהסתגר בחדר לכמה שעות


שמותר לי גם לחשוב על עצמי לפעמים ושזה לא אנוכי

זה אפילו בריא

ולהשתיק את הקולות שאומרים לי אחרתתודה ל-momlife_comics

על ההמחשה הנהדרתComentarios


bottom of page