top of page

מעגל אכזרי של כאב

האירוניה הגדולה היא שכשאנחנו מרגישים כאב

אנחנו מפחדים לחשוף את העובדה שנפגענו ושכואב לנו

בגלל שאנחנו מפחדים להיפגע אפילו יותר.


אך האמת היא שכמעט תמיד זה בדיוק ההפך

כשאנחנו חושפים את הכאב שלנו, אנשים רואים את הכאב שלנו

מה שמעורר בהם באופן טבעי אמפתיה כלפינו

ואז הם מנסים לעזור לנו.


כשאנחנו כואבים אנחנו מנסים להסתיר את זה

ואז אנשים לא רואים שכואב לנו

הם רק רואים אותנו כעקשנים, כלא משתפי פעולה, כמי שעושים בכוונה

ואז הם נפגעים

ואז הם פוגעים בנו יותר.


ואז זה פשוט מעגל אכזרי

ששובר את לבי להיות עדה לו כל פעם מחדש.Comentarios


bottom of page