top of page

מילים הורגות

"מילים הורגות משום שלאלימות הנפשית הסמויה יש כוח להמית את קורבונותיה, כשאדם חי בפחד מתמיד מפני ביקורת נוקבת, נזיפות, התבטאויות שונות של חוסר הערכה והשפלות - הוא מנסה להגן על עצמו באמצעות ציות לזולת וריצויו. הוא לומד שכדי למנוע מתקפות מילוליות צפויות הוא צריך להיות קשוב לתוקף ולהשביע את רצונו".

הרבה זמן לא קראתי ספר שהרגשתי שהוא כל כך חשוב, שכולם צריכים לקרוא אותו וללמד אותו, במידה מסוימת כבר מהגן. שארחיק לכת ואומר שיש לו את הכוח למנוע את הרצח (של אשה ע"י בעלה) הבא.

בספר יש עבודה בלשנית ופסיכולוגית מעמיקה של סיווג כל המילים שעלולות לבטא אלימות נפשית סמויה ומדריך צעד אחר צעד מה אפשר לעשות לאחר שהגענו לתובנה שאנחנו סובלות או סובלים מאלימות נפשית סמויה.

תודה ניני גוטספלד-מילים הורגות על ספר מאיר עיניים, עוצמתי ומשנה חיים.

אני לא מכירה את הסופרת רק מתפעלת מהספר החשוב הזה וממליצה לכולם לקרוא.Comments


bottom of page