top of page

מטרות

מטרות


כשלקוחות מגיעים אלי אחת השאלות החשובות והראשונות שאני שואלת

היא למה אתם כאן?

על מה הייתם רוצים לעבוד?

בשפה המקצועית זה נקרא "הברית הטיפולית"

אני והלקוחות מסכימים על המטרות והיעדים ועל המשימות הדרושות

כדי להגיע ליעדים ולמטרות

יחד עם התקשרות


שלושת המרכיבים האלה: מטרות, משימות והתקשרות

מאד חשובים לברית הטיפולית


וכשיש ברית טיפולית חזקה, לטיפול יש סיכויי הצלחה גבוהים יותר


חשוב לדעת למה הלקוחות הגיעו

יש בתרבות שלנו גישה מסוימת לפיה טיפול הוא

כשלקוחות יושבים בקלינקה ומדברים והמטפל צריך להבין

מה הוא צריך לעשות ללקוחות


זה לא איך שאני רואה את הדברים

לקוחות מגיעים אלי כי הם רוצים שאני אעזור להם עם משהו

אני לא כופה את העזרה שלי על אנשים אחרים

אני לא מנחשת מה הם רוצים


אני לא יכולה לעבוד מבלי שאני יודעת מה הלקוחות רוצים

ולפעמים זה לוקח כמה פגישות

עד שהלקוחות מתפקסים על מה שהם רוצים

אבל אני מודעת כל הזמן הזה שעדיין לא הוגדרה מטרה

שהם רוצים את עזרתי בה

ועד אז אני לא באמת יודעת מה הם רוצים שאעשה


יש לי רעיונות, יש דברים שאני הייתי רוצה לשנות אם הייתי הם

אבל, אלה החיים שלהם והם צריכים להגדיר את המטרות

שהם היו רוצים לעבוד עליהן


זוגות בד"כ אומרים שהם רוצים לעבוד על התקשורת

עבורי מה שזה אומר שהם רוצים להפחית קונפליקט

ולחזק את האינטימיות, החברות, ההתקשרות ביניהם

זה בד"כ מה שזוגות רוצים


לפעמים הם רוצים לדבר על הורות שלהם או על איך להיפרד

או על טראומה של אחד מהם או התמודדות נפשית כלשהי של אחד מהם


מה שזה לא יהיה, חשוב להבין מה המטרות העומדות בפנינו

כדי שנוכל לבחון את ההתקדמות שלנו

ולהיות מתואמים לגבי הציפיות שלנו בתוך התהליך
Comentarios


bottom of page