top of page

מוטיבציה

הדרך הנפוצה ביותר לעורר בעצמנו מוטיביציה היא לבקר את עצמנו

וחשוב להבין שהסיבה שאנחנו משתמשים בביקורת עצמית כדרך לעורר בעצמנו מוטיבציה נובעת מהצורך שלנו להגן על עצמנו.


אנחנו מפחדים שאנשים ידחו אותנו אם לא נשתנה,

אנחנו מפנים כעס כלפי עצמנו אך הבעיה היא שזה לא מגן עלינו, זה הופך אותנו מפוחדים, חרדתיים, אנחנו לא מאמינים בעצמנו, והעניין הוא שפחד מכשלון אינו אפקטיבי ביצירת שינוי.


קארל רוג'רס כתב: "פרדוקס הסקרנות הוא כשככל שאני מקבל את עצמי בדיוק כפי שאני אז אני יכול להשתנות"


חמלה עצמית יכולה לעורר בנו יותר מוטיבציה

ותהיה מיטיבה יותר עם עצמנו ועם הסובבים אותנו.Комментарии


bottom of page