top of page

מה שעושה את כל ההבדל

מריבות וקונפליקטים הן בהחלט דבר לא נעים

ורבים מאיתנו מנסים להימנע מהם בכל מחיר


ובכל זאת מריבות וקונפליקטים מופיעים

אי אפשר להימנע מהם


זה האופן שבו זוגות מנהלים את הקונפליקטים

שעושה את כל ההבדל


לכל זוג יש בעיות, אי הסכמות וחיכוכים

זו התוצאה הישירה של שני אנשים שונים שחיים יחד


לכל מריבה יש את היכולת לשנות את מערכת היחסים

אפשר להשתמש במריבה כדי להבין זו את זה טוב יותר ולצמוח יחד


שיתוף העמדות המנוגדות שלכם, היכולת להיות פגיעים מספיק לומר:

"זה חשוב לי"

זו פעולה של אינטימיות


החוזקות שלכם כזוג יכולות להופיע ממריבות וקונפליקטים

אתם רק צריכים לבחור לראות אותם כךbottom of page