top of page

מה שאנחנו מרגישים זו מראה למה שהצד השני מרגיש

אם הייתי שואלת אתכם כמה אתם מרגישים

שרואים אתכם, שמבינים אתכם, שמכירים אתכם,

את המהות שלכם, את הערכים שמניעים וחשובים לכם

במערכת היחסים שלכם?


בדרך כלל, מה שאנחנו מרגישים זו מראה למה שהצד השני מרגיש


כך שאם בתשובה לשאלות האלה עניתם שלא ממש

זו יכולה להיות אינדיקציה טובה שגם הצד השני

מרגיש כמוכםComments


bottom of page