top of page

מה לא בסדר אתך?

מה לא בסדר אתך?


  • אני אדיוט, את צודקת את פעלת נכון ואני פשוט מטומטם.


נאמר על-ידי אף אחד, אף פעם!


ברוב המקרים השאלה: "מה לא בסדר אתך"?


תגרור התגוננות והתקפת נגד.


זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מרגישים מותקפים. מתגוננים ומתקיפים חזרה.


וכשאנחנו מתגוננים ותוקפים חזרה אנחנו מתרחקים זו מזה ולא מתקרבים.


ועדיין השאלה "מה לא בסדר אתך" ונגזרותיה השונות עולה לא מעט.


אם היינו חושבים מראש על המטרה שלנו בשיחה, מה אנחנו רוצים להשיג כנראה שלא היינו מתחילים בשאלה שהתשובה שלה אף פעם בהיסטוריה של האנושות לא קידמה אף אחד לעבר הבנה וקרבה.


זה קשה לחשוב בהיגיון כשאנחנו כועסים


אבל אפשר לזכור ולתרגל שהכעס הוא רק הרגש שעולה שמסתיר תחתיו בדרך כלל אחד משני הרגשות:


פחד או כאב


אם ננסה להתחבר לעצמנו פנימה ולשאול ממה אני מפחדת עכשיו או ממה נפגעתי


נדע להסביר את עצמנו טוב יותר, להקשיב ולהשיג הקשבה מהצד השני.
bottom of page