top of page

מה כן עובד?

בתחילת כל פגישה אני שואלת את הזוגות שאני פוגשת מה עבד טוב השבוע

גם כי אני אוהבת להתחיל במשהו חיובי

אבל הרבה יותר מכך,

חשוב לי להתעכב על מה שכן עובד

לתת לדברים הטובים שקרו מקום

להביע הערכה עליהם

הרבה פעמים עד הפגישה איתי בני הזוג לא יודעים בכלל

שהם עשו משהו טוב, שהם עזרו, שימחו, שיפרו


ואז אנחנו יכולים להכיר בטוב ובחיובי שכן קיים

אנחנו יכולים להבין מה מוסיף חיוביות למערכת היחסים שלנו

ולהמשיך לעשות עוד מזה


העניין הוא שהרבה פעמים אנחנו מחליקים על כל מה שעובד טוב

לא מתעכבים עליו, לא רואים אותו בכלל

מסיבות חברתיות, אבולציוניות ופסיכולוגיות שונות


זה מצריך שיפט במיינדסט, אימון מחדש של המוח

לראות את כל מה שחיובי


האם קל לכם לראות את מה שכן עובד טוב?

האם זה נמצא במודעות שלכם ביומיום?Comments


bottom of page