top of page

מאיזו תרבות אתם מגיעים?

ביוון זה לא מנומס להשאיר אוכל בצלחת, זה מעיד על כך שהאוכל לא היה טעים

ביפן זה לא מנומס להשאיר צלחת ריקה, זה מעיד על כך שלא מספיק אוכל הוגש


אותו דבר מעיד על משמעות שונה בתרבויות שונות

ואף אחת מהתרבויות לא נכונה או טובה יותר מהשניה.


אבל יש הבדלים תרבותיים גם עבור אנשים שמגיעים מאותה תרבות

למשל, יש אנשים שגדלו בבית שבו התרבות היא "כדאי לבקש מה שרוצים, מקסימום יגידו לנו לא"

ויש אנשים שגדלו בבתים שבהם אסור לבקש, צריך לנחש.


וגם פה, אף תרבות לא טובה או נכונה יותר מהשניה.


כן צריך להיות ערים להבדלים האלה

ואני רואה את זה כל הזמן


הגבר הגיע מבית שבו ביקשו דברים

והאשה הגיעה מבית שבו צריך לנחש


אז היא יכולה לקלח את הילדים, להכין ארוחת ערב ולענות לטלפון

בזמן שהוא יושב בכיף על הספה

ולחשוב שהוא צריך לנחש שהיא זקוקה לעזרה


והוא מגיע מתרבות שבה אם לא מבקשים ממני

אני לא יודע


ואם תסתכלו זה קיים סביבנו כל הזמן

לא רק בזוגיות


ולראות את הדברים דרך המשקפיים האלה

ילמד אותנו הרבה דברים חדשים


לשתי התרבויות האלה: התרבות שבה מבקשים באופן ישיר ולתרבות הניחוש

יש יתרונות וחסרונות


אף אחת לא טובה יותר מהשניה

הטריק הוא להכיר את ההבדלים וללמוד להתמודד איתם

בצורה שעובדת הכי טוב עבורנו.


אז מאיזו תרבות אתם מגיעים?

ומאיזו תרבות מגיע/ה בן/ת הזוג שלכם?Comments


bottom of page