top of page

לראות מעבר לעיניים

האם תאפשר/י למישהו להכיר אותך באמת?

להיות איתך?

לא רק בתוך הגוף שלך, בתוך האני שלך?

האם תאפשר/י למישהו לאהוב אותך?


להרבה מאיתנו יש עניינים סביב דימוי גוף

אבל אפילו לרבים יותר מאיתנו יש עניינים

סביב האפשרות שמישהו יראה אותנו באמת מבפנים


לאפשר לאחר לראות אותנו מעבר לעינייםComentários


bottom of page