top of page

למה כל הזוגות שמגיעים אלי אומרים שהם רוצים לעבוד על התקשורת ביניהםולמה זה תמיד מתפוצץ להם בפנים?

למה כל הזוגות שמגיעים אלי אומרים שהם רוצים לעבוד על התקשורת ביניהם

ולמה זה תמיד מתפוצץ להם בפנים?


כשאנשים רוצים לעבוד על התקשורת ביניהם

הם חושבים שיש סט של כישורים שאם רק נשתמש במילה הנכונה

או נשתמש בטכניקה הנכונה

נוכל להבין אחד את השניה טוב יותר


העניין הוא שמתחת לכישורים והמילים

יש את ההרגשה שלנו "האם אני מרגיש/ה בטוח/ה עכשיו או האם אני לא מרגיש/ה בטוח/ה"


אם אגיד לבעלי "אני רוצה שנעבוד על התקשורת שלנו"

אפילו שמה שאני אומרת הוא רצון לעבוד על הכישורים שלנו

מה שהוא שומע זה איום

שגורם לו להרגיש לא בטוח


והרבה מהעבודה שלנו בייעוץ זוגי היא לעבוד ולחזק את התחושה שאנחנו בטוחים

אחד ליד השניה


שאנחנו בעד ולא נגד,

שאנחנו תומכים ולא נלחמים,

שאנחנו עוצרים ומנסים להבין במקום להיסחף לפרשנויות

שאנחנו חשובים,

שיש מי שרואה, שומע, מקבל ואוהב אותנו


שהיא עבודה הרבה יותר מורכבת ומאתגרת

מאשר העבודה על הכישורים עצמם

שאותם אפשר ללמוד יחסית בקלות וזה רק עניין של יישום.Comentarios


bottom of page