top of page

להגיד למישהו מה לעשות

להגיד למישהו מה לעשות

או אפילו רק שתהיה לנו דעה על מה

שנכון עבור מישהו אחר לעשות

כמעט אף פעם לא יעזור


מה שיעיל יותר לעשות

הוא לשאול "מה את/ה רוצה לעשות"?

"אני רואה את הצומת בה את/ה נמצאת ואני רואה איך זה יכול ללכת לכיוון אחד ואיך זה יכול ללכת לכיוון אחר. מה את/ה רוצה לעשות"?


הרשתות החברתיות הפכו להיות מרחב של מתן עצות ופתרונות

שזה יפה שאנשים לא נשארים לבד עם הכאב שלהם ומשתפים

אבל מצד שני, ממה שאני רואה רוב האנשים פשוט מחליטים למישהו אחר מה הדבר הנכון לעשות


הרבה פעמים הפתרונות שיש לאנשים אחרים

הם: את מתלוננת על בן הזוג שלך? תעזבי אותו

אתה מתלונן על העבודה שלך? תתפטר


זו התגובה המידית שיש להרבה אנשים כי זה קל יותר

בגלל שהבעיה של מישהו אחר מעוררת בהם חרדה

או בגלל שזה משהו שעבד עבורםאבל הבעיה היא שהעצות האלה לא לוקחות

בחשבון את כל הניואנסים הקטנים

או את ההעדפות שיש לאנשים אחרים

שהן שונות מאדם לאדםCommentaires


bottom of page