top of page

לא פנוי רגשית חלק ב'

אנשים שלא פנויים רגשית נקראים נמנעים בגלל שהם נמנעים מקרבה, משיתוף, מאינטימיות

הם נמנעים מבני הזוג שלהם.


אך הם עושים זאת מסיבה מסוימת.


מבחינתם, הם צופים את הדחיה ולכן הם מראש נמנעים מהשקעה רגשית בבבני/בנות הזוג ובזוגיות שלהם.


תחושה של חוסר ערך מובילה לתחושת חוסר בטחון.


בטחון במערכת יחסים מצריך תלות הדדית


היכולת לסמוך על בן/ת הזוג שלי שיהיו שם עבורי ובו בזמן להיות נאמנים לעצמנו ולעמוד בזכות עצמנו.


היכולת של שני הצדדים לקחת אחריות על החלק שלהם במערכת היחסים.


היכולת להיפתח לגבי הרצונות, הצרכים, החלומות שלנו ולעבוד יחד כדי להגשימם.Comments


bottom of page