top of page

כל אחד עושה לפחות משהו חיובי אחד ביוםההבדל בין נישואים מאושרים ללא מאושרים

הוא לא בכמה מחוות חיוביות התרחשו

אלא בכמה הבחנו בהן.


מטפלים רבים עסוקים בלהגדיל חיוביות

אך האמת היא כשבני הזוג בהרגשה שלילית זו כלפי זה

הם לא רואים מעשים חיוביים שנעשים

יתרה מזאת גם פעולות נייטרליות ולפעמים אפילו חיוביות נתפסות כשליליות.

המטרה שלי היא לעזור לבני הזוג להבחין בדברים החיוביים שכבר יש בזוגיות ובבן/ת הזוג שלהם

ולהביע הערכה על זה.


כשמאמנים את המוח לראות משהו

בהתחלה זה יכול להיות קשה

אך במהרה מבחינים בו כל הזמן.


אז בואו נפקח עיניים וננסה לגלות איזה דבר חיובי בן/ת הזוג שלנו עשו היום

ונשבח אותם על זה
Comments


bottom of page