top of page

כלי שיעזור לכם לנהל קונפליקטים

הרבה אנשים נמנעים מעימותים וקונפליקטים

העניין הוא שכשאנחנו בזוגיות אנחנו נתקל

מדי פעם בקונפליקטים ועימותים

ואי אפשר באמת להימנע מזה


אחת הדרכים שאני עוזרת לזוגות שאחד מהם

נמנע מקונפליקטים

ואני חושבת שזהו כלי שיכול לעזור לכולנו

היא להגביל את נושא השיחה

לאחד בלבד


כלומר, להחליט שאם יש לי תלונה

משהו שמפריע לי שאני רוצה להציף אני אדבוק בדבר אחד בלבד בכל שיחה


למשל, אני אדבר על הניקיון של הבית

ולא אגרר גם לאיחורים, לבילויים עם חברים שמפריעים לי או למערכת היחסים שיש לבן זוגי עם אחד הילדים


נדבר על נושא אחד בכל פעם

הצד הנמנע עם הזמן לומד להישאר

נוכח ומעורב בשיחה


הצד השני לומד לא לזלוג לדבר על נושאים אחרים

וכך במנות קטנות בכל פעם

קל יותר להתמודד עם הקונפליקט

לנהל או לפתור אותו או להגיע לפשרה

Comments


bottom of page