top of page

יש רק שני סוגי בעיות

שאנחנו בוחרים להתחתן עם מישהו אנחנו בוחרים לריב את אותו ריב ל-50 שנים הבאות"

כולנו רבים, לכולנו יש בעיות וקונפליקטים בחיי הזוגיות אך האם אתם יודעים שיש רק שני סוגי בעיות?

מהמחקר של דר' גוטמן עולה כי בעיות יכולות להיות או פתירות או נצחיות

בעיות פתירות מתייחסות בד"כ לגבי מחלוקת רגעית, משהו שאנחנו מתקשים להסכים לגביו והוא מוגבל לזמן/ מקום ובעיות נצחיות אותן לא נוכל לפתור והן ילוו אותנו לכל אורך מערכת היסחים בעיות נצחיות מהוות 69% מהבעיות

אלו הן בעיות שמה שעומד במרכזן הוא הבדל מהותי באישיות, בערכים או צרכים משמעותיים שונים בסגנונות החיים חשוב מאד ללמוד להבדיל בין בעיות נצחיות לפתירות ללמוד לנהל את הבעיות הנצחיות ולפתור בעיות פתירות

יש הרבה דרכים שאני מלמדת לעשות זאת בקליניקה שלי, אחת מהן אני מסבירה בסרטון

צפיה נעימה

Comentários


bottom of page