top of page

יצירת טקסים בזוגיות


טקסים הם דרך לעשות משהו שחוזר על עצמו שיש לו משמעות חשובה בעינינו.


טקסים הם דרך נפלאה להזכיר לעצמנו מה הדברים שחשובים לנו,

מהם הערכים שחשובים לנו.


התרגיל הבא יעזור לכם ליצור טקסים מיוחדים שיעזרו לכם להרגיש יותר רגעי חיבור במערכת היחסים


עברו על הרשימה והסכימו על ערכים ששניכם מסכימים עליהם שהם חשובים עבורכם ובהלימה עם החזון שיש לכם למערכת היחסים שלכם


טוב לב

לתת ולקבל

הערכה והכרת תודה

חיבה

פתיחות

משחק

מחוייבות

שמחה


חשבו על פעילות פשוטה שאתם יכולים לעשות יחד שמסמלת את הערך שבחרתם


למשל:


טוב לב: קחו תורות להכין זו לזה קפה בערב


לתת ולקבל: הכינו זו לזה קפה בבוקר


הערכה והכרת תודה: תרימו "לחיים" אחד לשניה לפני שאתם שותים קפה


חיבה: התכרבלו יחד בזמן שאתם שותים קפה


פתיחות: שתפו זו את זה ביום שלכם בזמן שאתם שותים קפה יחד


משחק: קחו תורות להפתיע זו את זה בטעמים חדשים או הגשות חדשות של קפה


מחוייבות: שתו יחד קפה כל יום או פעמיים בשבוע במשך כל חייכם.Comments


bottom of page