top of page

טיפ לניהול מו"מ מזוכה פרס נובל

ג'ון נאש זכה בפרס נובל על כך שהוא הצליח להוכיח

שבמו"מ שני הצדדים יכולים להגיע לעסקה הטובה ביותר

אם הם חושבים גם על הצד השני ומה הכי טוב עבורו.


במילים אחרות - אמפתיה היא מרכיב הכרחי לניהול מו"מ.


האם אתם יכולים לחשוב על דרכים ליישם זאת במהלך מריבות וקונפליקטים בזוגיות שלכם?


Comentarios


bottom of page