top of page

חשיבותה של התנצלות

מתי בפעם האחרונה ביקשתם סליחה מבני הזוג שלכם או שהם ביקשו סליחה מכם?

אנחנו אמורים לבקש סליחה לפחות פעם בחודש אם לא על בסיס שבועי

אחרת כנראה שאנחנו סובלים מסינדרום שותפים לדירה, שהתרחקנו מדי עד שאנחנו לא רבים בכלל שאין על מה להתנצל

או שאנחנו מרגישים לא בטוחים להביע את הרגשות שלנו.

או שאנחנו תקועים ברמת כעס ועוינות גבוהה כך שאנחנו אפילו לא מזהים שאנחנו פוגעים אחד בשניה מספיק כדי להתנצל.

כי זה מובן שנחשוב אחרת, שנפגע, שנטעה,

שנהיה לחוצים, שנתפרץ, שנעורר טריגרים אחד בשניה, שנהדוף

וזה באמת לא העניין

כולנו טועים יותר חשוב מזה זה היכולת לבקש סליחה.

אנחנו חייבים להיות מסוגלים לבקש סליחה ואנחנו חייבים להיות מסוגלים לקבל התנצלות ולהעריך אותה.

התנצלות זה אחד הדברים הטובים שאנחנו יכולים לקבל ולתת במערכות היחסים שלנו.Comentarios


bottom of page