top of page

חיבור חזק מדי

הרבה זוגות חושבים שאין להם תקשורת או חיבור מספיק חזק אבל הרבה פעמים אפשר לראות שהחיבור הוא יותר מדי חזק עד כדי כך שאנחנו מעוכים אחד בשניה. וצריכים להתרחק רק כדי להרגיש תחושת "עצמי"

אפשר לראות את זה למשל אם אתם "צריכים" ללכת לעבודה כדי להתרחק אחד מהשניה אולי זה לא מספיק ואתם גם נפגשים עם חברים, הולכים לחוגים, מתנדבים בבתי הספר של הילדים

אולי עזבתם את משפחת המקור שלכם בגיל צעיר, רציתם כבר להתגייס כמה שיותר רחוק או לטוס לקצה השני של העולם

אם הדרך היחידה שלכם להרגיש יותר "עצמכם" היא ע"י התרחקות מבן/ת הזוג שלכם יש הבדל בין לבחור להתרחק לבין להגיב באמצעות התרחקות.

אולי אנחנו רבים הרבה כדי להשיג אישור מאחרים לכך שיש לנו "עצמי".

אבל

כשיש לנו עצמי חזק ומופרד אנחנו יכולים להישאר קרובים לאנשים החשובים לנו ביותר ועדיין להיות אנחנו

אנחנו יכולים להסכים עם מישהו אחר בלי להרגיש שאנחנו "נכנעים" ואנחנו יכולים לא להסכים בלי להרגיש ניכור



Comments


bottom of page