top of page

התפקיד היחיד שלנו כהורים


הנושא שחוזר על עצמו אולי הכי הרבה בהדרכות הורים,

הוא לדבר עם הורים על כך שכן לימודים זה חשוב,

להצליח במבחן הקרוב במתמטיקה זה חשוב

אבל הרבה יותר חשוב מזה

זה לאהוב את הילדים שלנו

לגרום להם להרגיש שייכים


בעיני התפקיד היחיד שלנו כהורים

הוא לאהוב את הילדים שלנו


אבל הרבה פעמים זה מתערבב לנו עם שליטה

כמעט בכל פעם שאנחנו כועסים, ממורמרים, מתוסכלים

זה בגלל שאין לנו שליטה


אם היתה לנו שליטה לא היינו צריכים לכעוס ולצעוק

הדברים היו פשוט נעשים


אני מבלה זמן רב בהדרכות הורים

כמעט יותר מכל נושא אחר

להסביר את הנקודה הזאת

שהיא לא פשוטה בכלל


הורות היא כל כך מורכבת ומלאה בניואנסים

אבל אם נזכור


שכמו שאנחנו כל כך רוצים שליטה

כך גם הילדים שלנו

רוצים שליטה על החיים שלהם


ויש להם, בהחלט הרבה שליטה,

על מה שהם בוחרים לאכול, על האם הם ישתפו איתנו פעולה או לא

או ילבשו את המעיל


ואנחנו צריכים ללמוד לקבל את זה

ואני חושבת שכשמפנימים את זה יש בזה משהו מאד מרגיע


זה לא התפקיד שלנו לוודא שהילדים שלנו יוציאו 100 בכל המבחנים - זה מחוץ לשליטה שלנו


זה לא התפקיד שלנו שהילדים שלנו יהיו אזרחים פרודקטיביים בחברה - גם זה מחוץ לשליטה שלנו


התפקיד שלנו הוא להיות האנשים שאוהבים אותם

כל הזמן

בכל מצב

לא משנה מה


כן אנחנו אמורים גם להעניק להם הדרכה

לדרוש מהם דברים

לצפות מהם


אבל לפני הכל עלינו להפריד בין מה שבשליטה שלנו למה שלא

ומה באמת באמת התפקיד שלנו

Comments


bottom of page