top of page

התגוננות

המנבא השני לגירושין הוא התגוננות - ,

התגוננות לא מובילה לפתרון בעיות כי הצד המתגונן לא באמת מתייחס לפתרון הבעיה.

יש שני סוגי התגוננות האחת שלא לוקחת אחריות בכלל - אני לא עשיתי דבר כזה, זו לא אשמתי וכו'.

או כזו שלוקחת 100% מהאחריות והופכת את המתגונן לקדוש מעונה יבבן - למשל אני עושה כל כך הרבה בשבילך ועדיין לא מצליחה זה הכל אשמתי אני פשוט גרועה.


Comments


bottom of page