top of page

הקושי בלהטמיע שינוי

בתוכניות מסוג "לרדת בגדול" בהן

לקחו אנשים שרצו לרדת במשקל

והעבירו אותם לסביבה שבה נתנו להם את

התמיכה, הכלים וכל מה שהם צריכים כדי להצליח

והם אף חוו את התוצאות שהם רוצים

ברגע שאותם אנשים חזרו חזרה לסביבה הטבעית שלהם, נמצא שהם חוו פלאטו או עליה חזרה במשקל.

בגלל שלמערכת שאנחנו חיים בתוכה יש שאיפה

להומאוסטזיס המוכר והבטוח ובעיקר צפוי

ולכן כמעט כל שינוי שננסה להכניס בתוך המערכת שאנחנו חיים בתוכה ייתקל בהתנגדות

גם כשמדובר בשינויים חיוביים.


בגלל זה הרבה פעמים בתהליך של ייעוץ זוגי

אני מכינה זוגות מראש שלפני שיהיה טוב יהיה רע


כשבני הזוג מתחילים לפעול אחרת מאיך שהם

פעלו עד כה הם מדווחים על חוסר הצלחה


זו המערכת שמתנגדת לשינוי כי מה שהיא רוצה

זו מערכת צפויה שאפשר לחזות אותה ושיש בתוכה ודאות


ולכן חשוב בצעדים הראשונים לשינוי, כל שינוי

להיות מודעים לזה, לחזות שזה משהו שעומד לקרות ולהמשיך עם הדפוסים החדשים

עד שהם ירגישו כבר טבעיים ואותנטיים עבורנו

והמערכת כולה תתרגל לדפוס החדש והחיובי.


מה השינוי האחרון שהצלחתם לעשות בחייכם וכמה זמן לקח לכם להטמיע אותו?
Opmerkingen


bottom of page