top of page

העבר לא באמת נמצא בעברהעבר נוכח בחיינו במודע או שלא במודע כל הזמן

כולנו מרגישים את זה בחיינו כל הזמן


למשל כשאנחנו רחוקים רגשית מבן/ת הזוג שלנו

אם לא עיבדנו את הרגשות הקשים שעלו

אם לא טיפלנו בתחושת העלבון, כעס, תסכול, דחיה


הרגשות האלה ילוו אותנו ויהיו בנינו כל הזמן

מרחיקים אותנו זו מזה


כדי שהעבר לא יתקע אותנו מלחוות זוגיות מאושרת, בריאה וטובה

בהווה ובעתיד


אנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם קונפליקטים מהעבר,

מה עלינו לעשות בזמן אמת שקונפליקט מתרחש,

ומה לעשות לפני הקונפלקט - איך מדברים בצורה מוצלחת, מועילה ומקרבת

על הרצונות, הצרכים, הבקשות והחלומות שלנו


כל אלה הם דברים שרובנו לא למדו בבית הספר

אך ההשפעה שלהם מרגע שלומדים אותם ופועלים על פיהם

עושה את כל ההבדל בין זוגיות אומללה למאושרת


אני רואה את זה כל יום בזוגות שאני מלווה

גם הדברים שנראים לנו בלתי ניתנים לשינוי


יכולים להשתנות לטובה בצעדים קטנים

שמתמידים בהם לאורך זמן
Comentarios


bottom of page