top of page

המרחק בין הילדים שלנו אלינו

בשבת היינו בהצגת ילדים אינטראקטיבית במוזיאון הילדים

והסתכלתי איך הילדים שלי היו הראשונים להתנדב לכל פעילות. עונים על השאלות

נהנים ומלאי בטחון


יודעים איפה אפשר היה למצוא אותי בגילאים האלה?

מאחורי הרגל של אבא או אמא שלי

מתביישת להיראות ולהשמיע קול


האם גם הילדים שלכם שונים מאד מכם? במה?

Comments


bottom of page