top of page

המוח לא ממש דואג לאושר שלנו

המוח שלנו לא פועל למען האושר שלנו, זו לא המטרה שלו,

מטרת המוח שלנו היא שאנחנו נשרוד.

מאחר ורובנו לא חיים בקיום הישרדותי

ואנחנו כן רוצים לחוות אושר, משמעות וסיפוק מחיינו

ולא רק לשרוד

עלינו לאמן את המוח שלנו בזה.

איך עושים את זה?

מתחילים מלאמן את עצמנו לראות את החיובי

ולעצור לשניה להכיר בכך ולהעריך זאת.

מבחינת המוח שלנו, כל דבר שלילי מקבל הרבה יותר תשומת לב ומשקל בחשיבות שלו מאשר החיובי

ונדרשת פרואקטיביות מצדנו לסרוק את הסביבה שלנו ולשים לב לכל הדברים החיוביים שכן יש.


אז, מה היה הדבר הכי חיובי שקרה לכם היום?

Commentaires


bottom of page