top of page

הילדים שלנו לא יודעים לעשות את הדברים האלה בעצמם

בדיוק כמו שאנחנו לא מצפים מהילדים (הקטנים) שלנו לדעת לנהוג, לפתוח חשבון בנק

ולפתור משוואות באלגברה


ככה אנחנו לא יכולים לצפות מהם לעשות תמיד את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, "יתנהגו יפה" וידעו להתמודד עם הרגשות שלהם בעצמם


בשביל זה אנחנו שם עבורם

ילדים צריכים מבוגרים בחייהם

שיעזרו להם לפרש סיטואציות, לפתח כישורים טובים יותר,

לוסת את הרגשות שלהם


הם לא יודעים לעשות את הדברים האלה בעצמם

אחרת הם היו מבוגרים אחראים ולא ילדים
Comments


bottom of page