top of page

היו אתם הבמאים של הזוגיות שלכם

אם אני אתן את אותו תסריט

לבמאית של סרטי קומדיה ולבמאית של סרטי אימה אני אקבל שתי תוצאות לגמרי שונות


אותו הדבר בזוגיות שלנו

אנחנו יכולים להגיד את אותם דברים, להרגיש ולפעול אותו דבר אבל לחיות בתוך קומדיה רומנטית או שאנחנו יכולים לחיות בתוך סרט אימה


הרבה פעמים אני מבקשת מהזוגות שאני פוגשת

להגיד את אותו הדבר שהם אמרו

רק בצורה שמראה שהם אוהבים ואכפת להם מהאדם איתו הם מדברים

לדבר אליו/ה כאדם עמו הם בחרו לחיות את חייהם


כשעושים את זה נשמע יותר כינויי חיבה, יותר סימני שאלה ופחות סימני קריאה

יותר חיוכים, חיבוקים וביטויי אהבה


ואני מזמינה אתכם גם לנסות

למשך ערב אחד או בוקר או יום שלם

לחשוב על הסרט שאתם מביימים בחייכם ולומר את הדברים בהתאם


Comments


bottom of page