top of page

היופי שבייעוץ זוגי

היופי שבייעוץ זוגי

בניגוד למפגש אינדיבידואלי בו אני מנסה לענות לצרכים של הלקוח

בייעוץ זוגי או משפחתי אני עוזרת ללקוחות לענות זו לזה על הצרכים

ואיזה דבר נפלא זה

כי אני לא נמצאת עם הלקוחות שלי לכל אורך השבוע

אם אני אצליח לעזור לזוגות לאהוב ולהקשיב אחד לשניה יותר

לרפא את הטראומות זו של זה

אלה חיים שלמים של ריפוי


לראות שני אנשים בחדר שלי מתאהבים זו בזה מחדש

תומכים זו בזה

בוכים זה בזרועות זו

מקבלים זו את זה

באותנטיות

תוך חקירה ארוכה

והרבה שינוי מחשבתי

שכל אחד מהצדדים לומד להרגיע את החרדה של הצד השני

ומבין מאיפה הוא/ היא מגיע/ה


לראות את זה

ולהאמין שהשינוי הזה יהיה עמיד לאורך זמן

מחמם את לבי

ובאמת מספק לי תחושת משמעות


כשאני רואה איך אנשים באמת יוצרים חיבור מחדש

שאנשים מרגישים בטוחים זו עם זה

והסבל שלהם מתנדף לו

אני יודעת שעשיתי משהו טוב בעולם הזה
תגובות


bottom of page