top of page

הטקסים שמעניקים משמעות לחיינו

חגים הם הזדמנות נהדרת לחשוב לא רק על המסורות והטקסים שמאחדים אותנו כעם

אלא גם על המסורות והטקסים בחיי הזוגיות שלנו שמעניקים לנו משמעות


דר' גוטמן אומר שבכל פעם ששני אנשים בוחרים להתאחד

נוצרת גם תרבות חדשה


כל בית שונה זה מזה כי כל בית נבנה על יסודות אחרים.

חשבו מהם הטקסים המיוחדים לכם,

המסורת האישית שאתם יצרתם, הסמלים,

משפטים משמעותיים רק עבורכם כי הם בנויים מהזכרונות והחוויות המשותפות שלכם יחד,

הערכים, החלומות והשאיפות של כל אחד מכם כל אלה ועוד הם מה שהופך אתכם למשפחה.Comentários


bottom of page