top of page

הורות רגשית

האם הילדים שלכם מכירים את הרגשות שלהם?

האם אתם מכירים את הרגשות שלכם?


האם אתם מלמדים אותם איך להתמודד עם הרגשות שלהם באמצעות מודליניג?


האם אתם מאפשרים לעצמכם להרגיש את הרגשות שלכם?

האם אתם דוחים ומתכחשים לרגשות שלכם?

האם אתם מקבלים את הרגשות שלכם?

האם אתם מבטאים אותם בצורה בריאה?

איך אתם מתאוששים?

מה הדברים שאתם אומרים לעצמכם?

איך אתם מגדירים אותם?


הורים מתמקדים בהרבה דברים בהורות שלהם, בציונים של הילדים שלהם, במצב החברתי שלהם

ואלה דברים חשובים, אך אחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות בחינוך ילדינו הוא להתמקד ברגשות ולעזור לילדים שלנו להתמודד עם הרגשות שלהם.
Comments


bottom of page