top of page

ההבדל בין שבח לעידוד


שבחים הן מילים המתייחסות לתוצאה, לאישיות או למאפיין

למשל:

"את חכמה"

"אתה יפה"

"את מוכשרת"


בעידוד המילים שאנחנו משתמשים בהן מתארות מאמץ או השתדלות

למשל:

"עבדת מאד קשה"

"השתדלת "


שבחים גורמים לילדים להרגיש טוב, אך המחקר של פרופ' דואק גילה שלשבחים יש תוצאות שליליות לטווח הארוך.


ילדים עלולים ליצור תלות בשבחים ולחפש אישורים חיצוניים למעשים שלהם.


עידוד לעומת זאת מתמקד בתהליך ולא בתוצאה

כשאתם מעודדים אתם מעוררים מוטיבציה בילדכם

לחקור ולהגיע למסקנות

בלי החשש להישפט על פי התוצאה.


איך אתם מעודדים את הילדים שלכם?

נשמח להעשרה הדדית עם דוגמאות
Comments


bottom of page