top of page

הבית שאנחנו רוצים - הזוגיות שאנחנו רוצים

אחרי שרועי ואני הסכמנו על דירה שאנחנו רוצים לגור בה

עכשיו מתחיל שלב השיפוצים

עברנו חדר חדר והחלטנו מה אנחנו רוצים להשאיר

מה טוב ומספק אותנו

ומה לא מספיק טוב, ממה אנחנו רוצים להיפטר

ולבנות משהו טוב ומתאים יותר עבורנו במקומו.


ואני חושבת שאפשר לעשות את זה גם בזוגיות שלנו

לעצור ולחשוב

מה הדברים שמספקים לנו אושר, משמעות, הנאה, סיפוק

מה הדברים שממלאים אותנו, נותנים לנו כוח ותקווה בזוגיות שלנו


ומה הדברים שאנחנו פחות מרוצים מהם והיינו רוצים לשנות אותם

שאולי הם כבר לא ממש עובדים עבורנו

ולא מספיק טובים


אפשר לעשות רשימה של הדברים האלה

כדי ממש לקבל בהירות


ואז להתחיל שיחה ולחשוב על האופן, המשאבים שעומדים לרשותנו

והיכולת שלנו

לעשות את השינויים האלה


זה מה שאני עושה עם זוגות כל הזמן

ממשיכים לטפח את החוזקות, את מה שכן עובד

ולעבוד על השינויים שהיינו רוצים לראות

מסכימים עליהם יחד

מציבים משימות

ואז בוחנים את ההתקדמות שלנו לקראתן.

Commentaires


bottom of page