top of page

האם זו בעיית תקשורת?


כמעט כל הזוגות שאני פוגשת אומרים

שהם רוצים לעבוד על התקשרות ביניהם


הסיבה שיש להם קשיים בתקשורת היא לא בגלל שהם לא מדברים אחד עם השניה

ולכאן אפשר להכניס את הבדיחה הידועה

על כך שאפשר להבחין בין זוגות נשואים לזוגות בדייט

בזמן ישיבה במסעדה - כי זוגות נשואים לא מדברים אחד עם השניה


הם לא מדברים זו עם זה לא בגלל קשיים בתקשורת

להפך

הם לא רוצים לשמוע מה שיש לצד השני לומר

דווקא בגלל שהם יודעים טוב מאד מה כל אחד מהם חושב

השתיקה שיש בין חלק מהזוגות היא עדות לתקשורת הטובה שיש ביניהם


והמסר שהם שולחים אחד לשניה הוא "את/ה לא מתקשר/ת איתי כמו שאני רוצה ולכן אני מסרב/ת להקשיב לך עד שלא תשלח/י לי מסר אחר"


כל אחד מהצדדים יודע שהשני לא רוצה לשמוע את מה שיש לו להגיד


מה שהם כנראה כן צריכים לעבוד עליו

זה בניית חברות, אינטימיות, נפרדות, סקרנות, אישור, ניהול קונפליקטים ועוד
Comments


bottom of page