top of page

האם את/ה מגבה אותי?

האם את/ה מגבה אותי?


האם את/ה יכול/ה להיות איתי כשאני עצוב/ה? כשאני שמח/ה?


האם את/ה מתחשב/ת בי, ברצונות ובצרכים שלי?


האם אני יכול/ה לדאוג לעצמי?


האם לך יש מרחב לדאוג לעצמך?


במערכות יחסים בריאות ועם התקשרות בטוחה התשובה לכל אחת מהשאלות האלה היא "כן" רוב הזמן.Commentaires


bottom of page