top of page

האם אתם מצליחים לשמור על האיזון בין שתיהן?

היכולת להודות בטעויות

לקחת אחריות

כשאנחנו אשמים

היא אחת היכולות

החשובות ביותר

שאפשר לטפח במערכת יחסים


היכולת לעמוד על שלנו

כשאנחנו לא אשמים

היא אחת מהיכולות האינדיבידואליות

החשובות לטפח

Komentar


bottom of page