top of page

האם אתם מבקשים רשות או מבקשים סליחה?

האם אתם מסוג האנשים שמבקשים רשות?

או מסוג האנשים שמבקשים סליחה?


עבדתי פעם עם קולגה מול ארגון גדול

וחוויתי קשיים בעבודה מולה

שנבעו מהשוני הזה בינינו

בעוד שאני שואלת, מבררת, בודקת, מתאמת ציפיות ומבקשת רשות לדברים

היא עושה את מה שהיא חושבת לנכון ורצה עם הרעיונות שלה

ובמידה ואמרו לה שהיא צריכה לתקן ולשנות דברים היא ביצעה את השינויים לאחר מעשה


וחשבתי על זה שזה הרבה פעמים מקור לקונפליקטים בין זוגות

היא שואלת אותו ומבררת אם היא יכולה לעשות תכניות עם חברה שבוע הבא

והוא קובע עם חברים ומודיע לה לאחר מכן


הוא מעדכן שהוא מאחר

והיא מאחרת ומתנצלת לאחר מכן כשהיא מגיעה הביתה


אם זו יכולה להיות סיבה לקונפליקטים ביניכם

כדאי לעצור, לחשוב על הפער הזה ואיך אפשר לגשר עליו
Comments


bottom of page