top of page

האם אתם יודעים מה צריך לעשות?

הילדים שלנו לא יודעים לעשות הרבה דברים עדיין

והרבה פעמים, בלי שנשים לב אנחנו נכנסים ופותרים להם את הבעיות בשבילם.


העניין הוא שכשאנחנו עושים את זה הילדים שלנו

מבינים שהם כנראה באמת לא יכולים להתמודד עם הבעיות שלהם לבד


מה שמוביל לירידה בבטחון העצמי שלהם

ובנוסף מנציח את הדפוס הזה שבו אתם עושים בשבילם דברים ובהמשך בני זוג או אחים.


הנה דוגמאות לחלק מהמקרים שאני פוגשת כל הזמן בהדרכות הורים:


הורים לילד בתיכון בעבודה הראשונה שלו ויש לו בעיה עם הבוס


הורים לילדה בבית הספר שמתקשה ליצור קשרים חברתיים.


הורים לילד בן 27 שלא יודע להתנהל מול מוסדות ממשלתיים בעצמו.


לפני שאתם רצים לפתור לילדים שלכם את הבעיה.


תשאלו את עצמכם?


האם אתם יודעים מה צריך לעשות?


מעולה. אז אתם כבר התאמנתם מספיק במיומנויות האלה במהלך חייכם


עכשיו התור שלהם. תנו להם הזדמנות להתאמן ואף להיכשל.


תשאלו אותם, מה הם חושבים על המצב שהם נמצאים בו?


איך הם רוצים לפעול בנושא?


זה החיים שלהם, הם צריכים להיות מסוגלים לחיות אותם כפי שהם רוצים.


ותחזירו להם את הבטחון שהם יכולים להתמודד.


אתם שם, לתמיכה, תמיד, בעיקר כשהם נכשלים


עצה ועזרה, רק אם ביקשו מכם ורק לאחר שניסיתם לשאול אותם שאלות

שיובילו אותם לכיוון הנכון.

bottom of page