top of page

האם אתם טובים בלהרגיע את עצמכם?

למה זה כל כך חשוב ללמוד להרגיע את עצמנו,

כמעט כל תיאוריה פסיכולוגית שאני מכירה מדברת על החשיבות של היכולת שלנו

להרגיע את עצמנו פיזיולוגית

(התיאוריה הפסיכולוגית של בואן, מתודת גוטמן ועוד)


אפשר להגיד באופן כללי שכולנו יכולים להרוויח אם נרגע יותר

הירגעות, מדיטציה וכו'

הוכחו מחקרית כעוזרים במגוון של מצבים, לא תמיד אבל הם יכולים

לתרום לנו לשינה טובה יותר, יכולת ריכוז גבוהה, מצב רוח.רובנו הרבה יותר לחוצים ממה שאנחנו חושבים

בסולם של 1 עד 10 ניתן לומר שהרבה מאיתנו נמצאים על 4 או 5 בסולם

וחלקנו אפילו לא יודעים את זההיכולת להירגע יכולה לעזור גם למצב הפסיכולוגי שלנו

למשל היכולת שלנו לפתח חוסן, לחשוב ולשפר את היכולת שלנו לנפרדות

שהיא אולי אחת היכולות החשובות ביותר לניהול מערכות יחסים


כשאנחנו לחוצים מאד זה משפיע על היכולת שלנו לחשוב טוב

ולנהל שיחה בצורה מקדמת

אנחנו מפרשים את הכל דרך הפילטר של הסטרס שאנחנו נמצאים בו


למשל אם הוא לחוץ מהעבודה וחוזר הביתה

כשהוא 7 על הסולם

ואשתו שואלת אם הוא יכול לנקות משהו שנשפך במקרר

השאלה הזאת עוברת דרך הפילטר של מצב הרוח בו הוא נמצא

התגובה המיידית תהיה שלילית "אני לא רוצה" ו-"איך היא מעיזה לבקש ממני את זה"


בעוד שאם הוא היה רגוע, נניח 1 על הסולם

יכול להיות שהמחשבה הראשונית שלו תהיה "באמת? זה מה שהיא מבקשת ממני איך שאני מגיע הביתה"

אבל יכולת הנפרדות שלו תהיה גבוהה יותר ותגובות נוספות כמו

"אשתי בקשה ממני ולא דרשה, אני יכול להגיד שאני אעשה את זה אחרי זה, זה באמת משהו שכדאי שננקה" ועוד


אבל כשאנחנו נמצאים 7 על הסולם

שום דבר מזה לא נגיש עבורנו

בגלל האופן שבו אנחנו רואים דברים,

בגלל שהמנגנונים של הפחד במוח שלנו מופעלים

ותגובת הילחם/ ברח נכנסת לפעולה


למה זה כל כך חשוב ללמוד להרגיע את עצמנו,

כמעט כל תיאוריה פסיכולוגית שאני מכירה מדברת על החשיבות של היכולת שלנו

להרגיע את עצמנו פיזיולוגית

(התיאוריה הפסיכולוגית של בואן, מתודת גוטמן ועוד)


אפשר להגיד באופן כללי שכולנו יכולים להרוויח אם נרגע יותר

הירגעות, מדיטציה וכו'

הוכחו מחקרית כעוזרים במגוון של מצבים, לא תמיד אבל הם יכולים

לתרום לנו לשינה טובה יותר, יכולת ריכוז גבוהה, מצב רוח.רובנו הרבה יותר לחוצים ממה שאנחנו חושבים

בסולם של 1 עד 10 ניתן לומר שהרבה מאיתנו נמצאים על 4 או 5 בסולם

וחלקנו אפילו לא יודעים את זההיכולת להירגע יכולה לעזור גם למצב הפסיכולוגי שלנו

למשל היכולת שלנו לפתח חוסן, לחשוב ולשפר את היכולת שלנו לנפרדות

שהיא אולי אחת היכולות החשובות ביותר לניהול מערכות יחסים


כשאנחנו לחוצים מאד זה משפיע על היכולת שלנו לחשוב טוב

ולנהל שיחה בצורה מקדמת

אנחנו מפרשים את הכל דרך הפילטר של הסטרס שאנחנו נמצאים בו


למשל אם הוא לחוץ מהעבודה וחוזר הביתה

כשהוא 7 על הסולם

ואשתו שואלת אם הוא יכול לנקות משהו שנשפך במקרר

השאלה הזאת עוברת דרך הפילטר של מצב הרוח בו הוא נמצא

התגובה המיידית תהיה שלילית "אני לא רוצה" ו-"איך היא מעיזה לבקש ממני את זה"


בעוד שאם הוא היה רגוע, נניח 1 על הסולם

יכול להיות שהמחשבה הראשונית שלו תהיה "באמת? זה מה שהיא מבקשת ממני איך שאני מגיע הביתה"

אבל יכולת הנפרדות שלו תהיה גבוהה יותר ותגובות נוספות כמו

"אשתי בקשה ממני ולא דרשה, אני יכול להגיד שאני אעשה את זה אחרי זה, זה באמת משהו שכדאי שננקה" ועוד


אבל כשאנחנו נמצאים 7 על הסולם

שום דבר מזה לא נגיש עבורנו

בגלל האופן שבו אנחנו רואים דברים,

בגלל שהמנגנונים של הפחד במוח שלנו מופעלים

ותגובת הילחם/ ברח נכנסת לפעולה


Comments


bottom of page