top of page

האירוניה הגדולה לגבי כאב

האירוניה הגדולה היא שכשאנחנו מרגישים כאב

אנחנו מפחדים לחשוף את העובדה שנפגענו ושכואב לנו

בגלל שאנחנו מפחדים להיפגע אפילו יותר.


אך האמת היא שכמעט תמיד זה יהיה בדיוק ההפך

כשאנחנו חושפים את הכאב שלנו, אנשים רואים את הכאב שלנו

מה שמעורר בהם באופן טבעי אמפתיה כלפינו

ואז הם מנסים לעזור לנו.


כשכואב לנו ואנחנו מנסים להסתיר את זה

אז אנשים לא רואים שכואב לנו

הם רק רואים אותנו אולי כעקשנים, לא משתפי פעולה או שעושים בכוונה

ואז הם נפגעים

ואז הם פוגעים בנו יותר.


ואז זה פשוט מעגל אכזרי

ששובר את לבי להיות עדה לו כל פעם מחדש.コメント


bottom of page