top of page

גם גברים יכולים להיות קורבנות של אלימות משפחתית

המשפט של ג'וני דפ נגד אמבר הרד הסתיים

בעוד שניכר שיש הרבה אנשים ששייכים למחנה ג'וני או למחנה אמבר

אני צפיתי בחלקים מהמשפט בכדי להבין מה היה שם

בלי העדפה לאחד הצדדים


במהלך המשפט עלו עדויות מאד קשות של התעללות פיזית

של אמבר בג'וני

כמו למשל לזרוק עליו בקבוקי וודקה, כאשר בקבוק אחד פגע

בו ופצע את האצבע שלו כך שהוא ראה את העצם ואז היא לקחה סיגריה וכיבתה אותו על פניו

אלה תיאורים סדיסטיים שגרמו לי להתכווץ בכאב


וגם עלו תיאורים מאד קשים של שימוש בחומרים

מצד ג'וני, דיבור מאד לא יפה שלו כלפיה


והמשפט חשף דפוסים מאד לא בריאים

באופן שהוציא את שניהם בצורה לא טובה


יחד עם זאת, במהלך המשפט הוכח שאלימות

פיזית היתה תמיד מצדה של אמבר כלפי ג'וני


אני שמחה שג'וני זכה לנקות את שמו בבית המשפט

ואני יותר שמחה על כך

שהמשפט הזה האיר על תופעת האלימות נגד גברים

שעדיין לא ממש מדברים עליה

ברמה כזאת שהרבה מהקורבנות שלה לא יודעים אפילו שהם קורבנות.


אז כן, גם גברים יכולים להיות קורבנות של אלימות משפחתית

גם נשים יכולות להיות אלימות כלפי גברים

זו תופעה הרבה יותר נרחבת ממה שהיינו רוצים לחשוב

ואולי עכשיו, בזכות המשפט

גברים יוכלו להכיר בכך, לזהות את מה שקורה להם כאלימות,

לזהות שזה לא תקין

ולבקש עזרה

ולא להתבייש.


ורק מעצם העובדה שאנחנו בעד צדק לקורבנות

בי אם אלה גברים או נשים

זה לא אומר שעידן המי טו הסתיים


אנחנו עדיין צריכים להילחם למען צדק, מי טו, שוויון,


ולהילחם נגד הפטריארכיה, שוביניזם, סקסיזם, מיזוגניה

וזוהי משימה שעלינו לעשות יחד,

גברים ונשים
Comentarios


bottom of page